Wij werken als leefstijlcoaches in Utrecht samen, zodat wij zoveel mogelijk mensen in deze regio kunnen begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Ben je huisarts, fysiotherapeut, diëtist of een andere zorgprofessional, hier vind je informatie over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL en hoe jouw patiënten kunnen deelnemen.

Korte uitleg CooL

Het CooL programma is gericht op het verkrijgen van een gezond(er) gewicht door een stapsgewijze verbetering van je leefstijl en langdurige begeleiding op het gebied van gedragsverandering. Een traject duurt twee jaar en bestaat uit een combinatie van 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele coachgesprekken.

Naast voeding en beweging komen ook leefstijlonderwerpen als slaap, stress en ontspanning aan bod. Een deelnemer verandert in het traject stap voor stap ongezonde gewoonten in gezond gedrag. Het programma wordt begeleid door een gecertificeerde leefstijlcoach.

Het uiteindelijke doel van het CooL-programma is gezondheidswinst door gewichtsverlies, het verhogen van de lichamelijke fitheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Van klacht naar kracht.

Voor deelname is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig.

In deze regio wordt de CooL interventie door verschillende leefstijlcoaches aangeboden, zodat deelnemers gedurende het gehele jaar met het programma kunnen starten, bij een leefstijlcoach naar keuze en een locatie in de buurt.

Hoe werkt een leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is werkzaam in het werkveld van leefstijlverbetering en preventie (chronische) ziekten met als resultaat verbetering van de kwaliteit van leven. De leefstijlcoach heeft expertise van de samenhang tussen de verschillende leefstijlgebieden en coacht op gedragsverandering.

De expertise van de leefstijlcoach bestaat uit:

1. Het in kaart brengen van de verschillende leefstijlelementen voeding, beweging, slaap en ontspanning en de samenhang hiertussen. Teveel stress of te weinig slaap kunnen bijvoorbeeld het eetgedrag of beweegpatroon van een cliënt nadelig beïnvloeden.

2. Het (langdurig) coachen van de cliënt naar blijvende gedragsverandering. De leefstijlcoach maakt geen eetschema’s of beweegroosters, maar coacht de cliënt naar bewustwording van diens leefstijl en begeleidt vervolgens om ongezonde gewoonten te veranderen in gezonde keuzes. Stap voor stap. Op een manier, die bij de cliënt past. De cliënt houdt de regie.

3. Door de gelijkwaardige en vertrouwelijke relatie tussen de cliënt en de leefstijlcoach functioneert de leefstijlcoach als een spin in het leefstijlweb van de cliënt en motiveert hem/haar zo om gemotiveerd te blijven.

Daarmee is de leefstijlcoach een waardevolle aanvulling op het huidige netwerk van professionals die zich met leefstijl bezighouden.

Criteria verwijzing naar de CooL interventie

Jouw patiënt:

  • is 18 jaar of ouder, en

  • is gemotiveerd om met zijn/haar leefstijl aan de slag te gaan, en

  • heeft ernstig overgewicht (Body Mass Index ≥ 30) en loopt daardoor een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico, of

  • heeft overgewicht (BMI ≥ 25 en lager dan 30) én extra risicofactoren, die kunnen leiden tot Diabetes Mellitus type 2 (DM2), hart- en vaatziekten (HVZ), slaapapneu of artrose, en

  • kan zelfstandig in een groep functioneren

Indien jouw patiënt aan deze voorwaarden voldoet, kan je hem/haar het verwijsformulier meegeven. De patiënt kan zelf contact opnemen met een leefstijlcoach voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de motivatie van de deelnemer door de leefstijlcoach getoetst.

Als het CooL programma niet geschikt is voor jouw patiënt, maar hij/zij wel graag wil werken aan een gezonde leefstijl, kan de patiënt contact opnemen met een van de leefstijlcoaches om te kijken naar de mogelijkheden van een ander leefstijlprogramma, dat bij hem of haar past.

Wie mag doorverwijzen? De huisarts en medisch specialist

De huisarts is voor volwassenen het eerste medische aanspreekpunt. Daarom is de huisarts primair de verwijzer naar een gecombineerde leefstijlinterventie.

Ook een behandelend medisch specialist (bijvoorbeeld internist of cardioloog) kan verwijzen naar deze leefstijlinterventie. De verwijzend behandelaar dient kennis te hebben van de medische geschiedenis van de patiënt, van eventuele co-morbiditeit en van medicatiegebruik.

Het is belangrijk om in overleg te bepalen wie voor de interventieaanbieder het aanspreekpunt is gedurende het traject. De interventieaanbieder dient immers regelmatig terug te koppelen en zorginhoudelijk te kunnen afstemmen.

Aanvullende zorg op het programma

Indien er sprake is van extra zorgvragen door co-morbiditeit kan er aanvullende zorg naast de GLI worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een gespecialiseerd dieetadvies of een beweegprogramma. De verwijzend huisarts of medisch specialist stelt vast of hiervoor indicaties zijn.

Informatiebron: het Loket Gezond Leven

Vergoed vanuit de basisverzekering

Sinds begin 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) volledig vergoed vanuit de basisverzekering. CooL is een van de erkende leefstijl interventies.

Met een verwijzing van de huisarts kan het CooL-programma in principe op kosten van de zorgverzekeraar gevolgd worden, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Er is echter wel een verschillend contracteringsbeleid bij de zorgverzekeraars. Wij raden de individuele deelnemer aan om advies in te winnen over de vergoeding de leefstijlcoach naar keuzen en bij diens zorgverzekeraar.


Samenwerking met Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Samen sta je sterker! Dat is de reden dat Leefstijlcoaches Utrecht, Monique Smit en Rosemarie van Ruiten samenwerken met de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) om het CooL-programma voor bewoners van Leidsche Rijn aan te bieden.

Het doel van het Cool-programma is om blijvend gewichtsverlies te realiseren als gevolg van een positieve verandering van deelnemers naar een gezonde(re) leefstijl. CooL wordt geheel uitgevoerd door de speciaal daarvoor gecertificeerde leefstijlcoaches.

Het CooL-programma is een van de drie door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventies die daarmee vanuit de basisverzekering vergoed worden.