CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met overgewicht. De GLI is opgenomen in de basisverzekering. Deelname aan het CooL programma valt niet onder het eigen risico. Je kan er dus kosteloos aan kan deelnemen. Dat betekent overigens niet dat je er niks voor moet doen. Het CooL programma is een intensief programma waarin je 2 jaar lang begeleid wordt om gezonder te gaan leven.

Het CooL programma wordt uitgevoerd door een gecertificeerde leefstijlcoach en is gericht op het stapsgewijs verbeteren van je gezondheid, zodat je lekker(der) in je vel zit.

Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. De duur van de groepsbijeenkomsten is anderhalf uur. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: bewegen, slapen, voeding, ontspanning, zingeving, doelen stellen en gedragsverandering. Je wordt je bewust van je gedrag en hoe je dit kan veranderen. Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Inhoud en planning van het CooL programma (totaal 24 maanden)

Het basisprogramma van CooL - 8 maanden

 • 1 intakegesprek van 1 uur

 • 2 individuele coachingsgesprekken van 45 minuten

 • 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten

 • 1 individueel coachgesprek van 1 uur

Het onderhoudsprogramma van CooL - 16 maanden

  • 1 individueel coachgesprek van 1 uur

  • 2 individuele coachingsgesprekken van 45 minuten

  • 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten

  • 1 individueel eindgesprek van 1 uur

Criteria

Je kunt meedoen aan het CooL programma als je:

 • overgewicht hebt: BMI > 25 meteen verhoogd risico op CVZ of verhoogd risico op diabetes type 2 of slaapapneu of artrose

 • ernstig overgewicht hebt: BMI > 30

EN

 • 18 jaar of ouder bent

 • een verwijzing van de huisarts hebt

 • gemotiveerd bent om je leefstijl blijvend te verbeteren